30 lip 2015

W jaki sposób można zawrzeć umowę?

0 Comment

Swoboda umów stanowi podstawową zasadę prawa zobowiązań. Odnosi się równocześnie do sposobu zawierania umów. Same strony mogą wybrać i ustalić tryb zawieranej przez nie umowy, bądź skorzystać ze sposobów wskazanych Kodeksie cywilnym. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego umowę można zawrzeć w trybie ofertowym, negocjacji, aukcji lub przetargu. Należy jednakże pamiętać, iż w niektórych przypadkach istnieje obowiązek wyboru odpowiedniego trybu, który nie może być w żaden sposób wyłączony bądź zmieniony. Taki obligatoryjny tryb dotyczy m.in. nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami).

[top]
About the Author