Kancelaria  zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej obsługując przedsiębiorców jak i osoby fizyczne. Kancelaria łączy tradycyjne wartości  etyki zawodowej  z  podejściem do spraw Klienta, które pozwala  na proponowanie rozwiązań zmierzających do osiągnięcia założonego  celu, bez narażania Klienta na straty. W kompetencje Kancelarii wchodzą sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, rodzinnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Priorytetem Kancelarii jest zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej na najwyższym poziomie. W tym celu Kancelaria stale współpracuje z innymi Kancelariami radcowskimi i adwokackimi a także ze specjalistami z innych dziedzin niż prawo mając na uwadze wielowątkowość każdej sprawy. Mając to na uwadze jesteśmy w stanie wskazać Klientowi najbardziej korzystne rozwiązanie jego sprawy.

Kancelaria została założona przez radcę prawnego Leszka Porębę, który jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską pod tytułem „Zawieszenie postępowania cywilnego” obronił w Zakładzie Postępowania Cywilnego pod kierunkiem dr.hab. Andrzeja Oklejaka. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie gdzie odbywał aplikację ukończoną z wyróżnieniem. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując już podczas studiów pod okiem doświadczonych praktyków –  radców prawnych w Kancelariach w Krakowie a także w Krośnie. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu tematyki prawa celnego, administracyjnego a także prawa pracy dla podmiotów zewnętrznych. W dniu 10 maja 2016 roku radca prawny Leszek Poręba został zarejestrowany w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Prywatnie pasjonat historii.