Współpracownicy

radca prawny Patrycja Grela – ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Prawo do sądu”. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, zakończoną egzaminem radcowskim z wynikiem pozytywnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako prawnik – praktyk w Kancelarii Radcy Prawnego w Krośnie oraz w Sądzie Rejonowym w Krośnie w Wydziale Karnym, odbywając staż absolwencki. Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krośnie. W obszar jej kompetencji wchodzi prawo i postępowanie karne. Specjalizuje się prawie i postępowaniu cywilnym, prawie gospodarczym, spółdzielczym nie wyłączając prawa administracyjnego, rodzinnego czy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

radca prawny Sebastian Pasoń – ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym w tym prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa zdobyte m.in:  przy obsłudze podmiotów gospodarczych (w tym spółek kapitałowych z branży budowlanej i telekomunikacyjnej), przy obsłudze prawnej Syndyka Masy Upadłości, w kancelarii prawniczej oraz na stanowisku Asystenta Sędziego w Sądzie w wydziale cywilnym i gospodarczym. Posiada ponadto doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań  i zadośćuczynienia w związku z wypadkami komunikacyjnymi. Radca prawny Sebastian Pasoń jest zarejestrowany w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

matmgr Mateusz Dobosz – psycholog, ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doświadczenie w zawodzie zdobywał już w trakcie studiów podczas  praktyk na oddziale psychiatrii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie oraz Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie. W swoim dorobku posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychologii. Zagorzały pasjonat (i praktykant) naukowych metod rozwoju osobistego, neuropsychologii i komunikacji interpersonalnej. Ukończył kurs Psychologii Kryminalistycznej i Wywierania Wpływu oraz Psychografologii I-go stopnia. W wolnych chwilach prowadzi prace badawcze oraz pisze artykuły dotyczące komunikacji i uzależnień. Pracuje jako psycholog w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu

IMG_3290mgr Rafał Sakowski – Prawnik . Ukończył studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, broniąc pracę magisterską pod tytułem: „Negocjacje jako tryb zawarcia umowy deweloperskiej”. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w okresie studiów jako praktykant w jednej z Rzeszowskich Kancelarii, a także jako wolontariusz sekcji prawa cywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa cywilnego materialnego i procesowego, a także alternatywnych metod rozwiązywania sporów.