Współpracownicy

radca prawny Patrycja Grela – ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Prawo do sądu”. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, zakończoną egzaminem radcowskim z wynikiem pozytywnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako prawnik – praktyk w Kancelarii Radcy Prawnego w Krośnie oraz w Sądzie Rejonowym w Krośnie w Wydziale Karnym, odbywając staż absolwencki. Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krośnie. W obszar jej kompetencji wchodzi prawo i postępowanie karne. Specjalizuje się prawie i postępowaniu cywilnym, prawie gospodarczym, spółdzielczym nie wyłączając prawa administracyjnego, rodzinnego czy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

radca prawny Sebastian Pasoń – ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym w tym prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa zdobyte m.in:  przy obsłudze podmiotów gospodarczych (w tym spółek kapitałowych z branży budowlanej i telekomunikacyjnej), przy obsłudze prawnej Syndyka Masy Upadłości, w kancelarii prawniczej oraz na stanowisku Asystenta Sędziego w Sądzie w wydziale cywilnym i gospodarczym. Posiada ponadto doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań  i zadośćuczynienia w związku z wypadkami komunikacyjnymi. Radca prawny Sebastian Pasoń jest zarejestrowany w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

 Marta Grodecka – absolwentka studiów podyplomowych na kierunku prawo medyczne i ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest wychowanką Kancelarii, gdzie zajmuje się głównie tematyką z zakresu prawa medycznego oraz obsługą sekretariatu i kontaktami z Klientami. Pasją Marty Grodeckiej są zwierzęta, medycyna oraz wystrój wnętrz.